וונדר בר חיפה‎ מדינת ישראל


וונדר בר חיפה‎ מדינת ישראל


וונדר בר חיפה‎ מדינת ישראל

 

וונדר בר חיפה‎ מדינת ישראל for information +972 58-476-0606

 

וונדר בר
Derekh Khativat Golani 18, Haifa
for information +972 58-476-0606
http://www.wunderbar.co.il/

No votes yet.
Please wait…


the information for this club are not correct? please report it here


Leave a comment

Your email address will not be published.


*