Ngọc Thuỷ Nha Trang – Karaoke Cafe Lẩu & Nướng Nha Trang VietnamNgọc Thuỷ Nha Trang – Karaoke Cafe Lẩu & Nướng Nha Trang Vietnam


Ngọc Thuỷ Nha Trang – Karaoke Cafe Lẩu & Nướng Nha Trang Vietnam

 

Ngọc Thuỷ Nha Trang – Karaoke Cafe Lẩu & Nướng Nha Trang Vietnam for information +84 90 359 87 72

 

Ngọc Thuỷ Nha Trang – Karaoke Cafe Lẩu & Nướng
729, Hai Mươi Ba Tháng Mười, Vĩnh Thạnh, Nha Trang
for information +84 90 359 87 72
https://www.facebook.com/karaokengocthuy


the information for this club are not correct? please report it here