Quán Karaoke Giai Điệu Xanh Nha Trang VietnamQuán Karaoke Giai Điệu Xanh Nha Trang Vietnam


Quán Karaoke Giai Điệu Xanh Nha Trang Vietnam

 

Quán Karaoke Giai Điệu Xanh Nha Trang Vietnam for information +84 58 3510 000

 

Quán Karaoke Giai Điệu Xanh
174 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa
for information +84 58 3510 000
#


the information for this club are not correct? please report it here